SAĞLIK YAPILARI

Katar Silahlı Kuvvetleri Yeni Sağlık Hizmetleri Binası (2015)
Ataşehir Sosyal Sorumluluk Projesi (2009)
Isıl Tedavi Kliniği - Termal (1996)
Sosyal Sigortalar Kurumu Zonguldak Hastanesi (1966)
Sosyal Sigortalar Kurumu Malatya Hastanesi (1966)