Hizmetlerimiz
 
ACT, üstlendiği projelerde tasarım öncesi proje planlamasından yapım sonrası sertifikalara kadar gereken tüm entegre hizmetleri sunmaktadır.
 
TASARIM ÖNCESİ
 Proje Belirleme  Ön Yatırım Etütleri  Tekno Ekonomik Fizibilite ve Değerlendirme  Proje Yaklaşımı  Çevre Etki Değerlendirme  Deprem Mühendisliği 
Sismik Simülasyonlar
 
TASARIM
 Mimari Tasarım  Yapısal Tasarım  Mekanik Tasarım  Elektrik Tasarım 
Altyapı Tasarım  Yangınla Mücadele Tasarım  İç Mimari Tasarım
 
İNŞAAT ÖNCESİ
 Ön Yeterlilik Şartnamesi  İhaleye Davet Şartnamesi  Taslak Sözleşme 
Metraj ve Keşif  İdari Şartname  Teknik Şartname
 
İNŞAAT
 Yapım Yüklenimi  Yapım Yönetimi  Şantiye Koordinasyonu  İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
Kalite Kontrol  Kalite Güvence
 
İNŞAAT SONRASI
 Mekanik Sistem Sertifikasyonları  Elektrik Sistem Sertifikasyonları 
Kullanıcı Yönergeleri  Eğitim