Politikalarımız

ACT, Toplam Kalite Yönetimini, ürün ve hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımı ile sürekli olarak geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim felsefesi olarak görür. Toplam Kalite Yönetimi, tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin ve aktif katılımıyla çalışanların, müşterilerin ve toplumun memnun edilerek karlılığa ulaşılması olarak kabul edilmektedir.

ACT, aşağıda tanımlanan Kurumsal Kültür Değişikliğini bir felsefe olarak kabul eder ve uygular:

"İşi bitirmenin Önceliği"nden "Önce Kalite"ye
"İstenenleri Verebilmek"ten "Sürekli Gelişim"e
"Ürünü / Hizmeti Vermek"ten "Müşteriyi Memnun Etme"ye
"Ürüne ve Hizmete Odaklanmak"tan "İşlem ve Metoda Odaklanma"ya
"Kısa Süreli Amaçlar"dan "Uzun Süreli Amaçlar"a
"Teftiş"ten "Önleme"ye
"Çalışanlar Maliyet Faktörüdür"den "Çalışanlar Kazanç Faktörüdür"e
"Kişisel Çalışma"dan "Takım Çalışması"na
"En az maliyetli tedarikçiler"den "Kaliteye ortak olacak tedarikçiler"e
"Bölümsel Aktiviteler"den "Takım Aktiviteleri"ne